Uitgelicht - BNI lid Astrid Goseling

Astrid Goseling

September 2023

Een paar maanden geleden verving ik Astrid Goseling - MBA bij de BNI Zeester. Ik had Astrid nog nooit fysiek ontmoet, maar ik was wel benieuwd naar haar werk als coach en verandermanager. Daarom stelde ik voor om een 1 op 1 gesprek te hebben, zodat we elkaar beter konden leren kennen.

Afgelopen vrijdag is Astrid mijn gast bij de BNI Fazant, de netwerkorganisatie waar ik lid van ben. Na afloop van de meeting hebben lopen we naar het restaurant van het Vandervalk hotel in Nootdorp om onder het genot van een kopje muntthee ons 1 op 1 te plannen.

Ik ben erg onder de indruk van hoe Astrid met haar bedrijf Voicus ondernemers helpt om te veranderen. Zij belooft haar klanten meer inzicht te krijgen in hun wens naar verandering en wat er nodig is om die verandering te realiseren. Astrid wil haar klanten helpen om daadwerkelijk tot verbeteren over te gaan.

Soms is er (nog) geen concreet einddoel, omdat er enkel behoefte is aan beweging en verandering. Astrid zegt: "Ik coach teams, om de aanpak te vinden waarbij invulling wordt gegeven aan zowel persoonlijke behoeften als aan de doelstellingen van de organisatie." Zij begeleidt bedrijven in het halen van hun doelen door ze inzicht te geven in dat wat er echt toe doet.

Een van de concepten die Astrid gebruikt in haar coaching is de wet van polariteit. Deze wet gaat over het feit dat alles twee kanten heeft, die schijnbaar tegenover elkaar staan, maar die eigenlijk met elkaar verbonden zijn. Denk bijvoorbeeld aan licht en donker, goed en kwaad, etc. Deze kanten zijn relatief, want wat voor de een licht is, kan voor de ander donker zijn. De kunst is om beiden kanten te zien en aandacht te geven. Zo ontstaat er eenheid en harmonie.

Ons gesprek gaat vandaag niet alleen over Astrid, maar ook deels over mij en mijn bedrijf. Zo komen we op het concept storytelling dat ik gebruik in mijn fotografie. Ik vertel haar hoe ik bij personal branding en employee branding de verhalen van de ondernemers of bedrijven gebruik om een kijkje in de keuken te geven. Astrid vindt het bijzonder om te horen hoe ik met mijn foto’s de essentie en de emotie van de mensen en de organisaties vastleg. Dit aanpak past heel goed bij haar Business Storytelling die zij toepast binnen organisatie.

Het is echt weer een heel bijzonder gesprek, waarin Astrid oprecht vertelt over haar bedrijf, haar werkwijze, maar ook haar privéleven. Dat raakt mij. Ik ben blij dat ik Astrid heb leren kennen en ik denk dat we in contact blijven. Het is zo bijzonder om na een 1 op 1 gesprek steeds opnieuw te ervaren wat voor mooie verbindingen er kunnen ontstaan. Astrid, bedankt!

Ik wens iedereen een heerlijke week toe, Francis Frionnet

Next Post Previous Post